Veritas! Recherche

Werkzaam door heel Nederland en Antillen

Vermogensfraude

Wat is vermogensfraude: Een opzettelijke handeling voor of tijdens een faillissement waarbij door het geven van onjuiste voorstelling van zaken een gepretendeerde rechtvaardiging voor deze handeling ontstaat, waardoor een onrechtmatig voordeel wordt verkregen en faillissementsschuldeisers opzettelijk kunnen worden benadeeld.

Twijfelt u of een bedrijf of persoon terecht failliet is verklaart, schakel dan Veritas Recherche in. Wij kunnen voor u nagaan of de faillietverklaarde nog goederen in bezit heeft welke van waarde zijn. Ook kan het zijn dat de faillietverklaarde goederen onttrokken heeft aan de boedel, deze vervolgens ten gelde heeft gemaakt of nog gebruik van maakt.

Heeft u te maken met vermogensfraude, neemt u dan contact op met Veritas Recherche. Wij kunnen u advies geven en een eventueel onderzoek instellen.


JavaScript needed for the_voet_tekst1