Veritas! Recherche

Werkzaam door heel Nederland en Antillen

Opsporing Antillen

Mensen besluiten om diverse redenen, onverwacht en ongezien, hun vertrouwde omgeving te verlaten en zich elders te vestigen. De Antillen zijn dan geregeld de nieuwe verblijfplaats waar deze personen zich ophouden. Het voordeel van de Antillen is, dat er nauwelijks sprake is van een taalbarrière en gezien de vele Nederlanders die zich daar ophouden de kans klein is dat je daar opvalt.

De oorzaak kan zeer divers zijn. Gedacht kan worden aan personen die als gevolg van persoonlijke problemen, de privéomstandigheden niet meer aan kunnen en “vluchten” als enige uitweg zien. Familie en aanverwanten blijven vol vraagtekens achter en weten niet hoe zij deze persoon moeten bereiken.

Ook komt het geregeld voor dat als gevolg van het vrijvallen van nalatenschappen in Nederland, erfgenamen zich op de Antillen ophouden, maar niemand weet waar deze personen zich bevinden, als gevolg waarvan de nalatenschap niet afgewikkeld kan worden.

Daarnaast zijn er economische “vluchtelingen” die om diverse redenen hun heil zoeken op de Antillen. Vaak laten zij leveranciers en particulieren achter met grote schulden en vorderingen die niet meer of nauwelijks geïnd kunnen worden. Ondertussen proberen deze personen met het geld dat hen niet toekomt, weer een nieuw bestaan op de Antillen op te bouwen.

Veritas Recherche Is goed bekend op met name Curaçao. Daarnaast heeft Veritas Recherche ook op de andere eilanden een uitgebreid netwerk. Aangezien medewerkers van Veritas Recherche geregeld op de Antillen verblijven, zullen de kosten van een onderzoek altijd beperkt blijven tot de lokale kosten en eventuele verplaatsingskosten vanaf Curaçao naar de overige eilanden. Concreet betekent dit dat u als opdrachtgever niet geconfronteerd wordt met reis- en verblijfkosten vanuit Nederland en op Curaçao. Dit kan u vele duizenden euro‘s aan kosten besparen.

Zoekt u een persoon op de Antillen, neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen op basis van de door u verstrekte gegevens een zeer scherpe offerte maken ten einde te trachten de persoon die u zoekt te kunnen lokaliseren.


JavaScript needed for the_voet_tekst1