Veritas! Recherche

Werkzaam door heel Nederland en Antillen

Onrechtmatig (ziekte)verzuim

Veel bedrijven hebben met het probleem onrechtmatig ziekteverzuim te maken. Het is voor bedrijven niet alleen een grote ergernis maar ook nog eens een flinke kostenpost. Wanneer u het vermoeden heeft dat een medewerker onrechtmatig ziek is, schakel dan Veritas Recherche in. Wij kunnen u met advies en eventueel aanvullend onderzoek helpen de verzuimkosten te beperken. Wij overhandigen u, na een eventueel onderzoek, een rapport met onze geconstateerde feiten. Deze geconstateerde feiten kunt u inbrengen in een ontslagprocedure of een eventuele rechtszaak. De rapporten die wij uitgeven zijn rechtsgeldig, dat wil zeggen dat deze naar waarheid zijn opgemaakt en puur gebaseerd zijn op de geconstateerde feiten.

Recente jurisprudentie rondom onrechtmatig ziekteverzuim:

Heeft u een werknemer in dienst die zich lange tijd heeft ziek gemeld? U verdenkt deze medewerker van onrechtmatig ziekteverzuim? Heel veel bedrijven weten niet dat de kosten van een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim (mits aangetoond) verhaald kan worden op de werknemer. De werknemer is volgens het burgerlijk wetboek schadeplichtig voor zowel de directe (loonkosten) als de indirecte schade (bijvoorbeeld onderzoekskosten van een recherchebureau). Als de werknemer onrechtmatig ziekteverzuim pleegt dan wordt dit in het burgerlijk wetboek beschouwd als een onrechtmatige daad.


JavaScript needed for the_voet_tekst1