Veritas! Recherche

Werkzaam door heel Nederland en Antillen

Loverboys

De laatste tijd is er veel te lezen en te horen over loverboys. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De activiteiten van deze loverboys zijn zeer ernstig te noemen. De politie kan echter, zonder voldoende aanknopingspunten, weinig doen. Veritas Recherche helpt u om bewijsstukken te verzamelen. Wij maken een onderzoeksdossier op en verstrekken deze, op verzoek van het slachtoffer, aan de politie en/of justitie.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen!


JavaScript needed for the_voet_tekst1