Veritas! Recherche

Werkzaam door heel Nederland en Antillen

Veritas! Recherche

Veritas Recherche is een discreet en low profile recherchebureau dat gespecialiseerd is in rechercheonderzoeken voor het bedrijfsleven, non-profit-organisaties en de overheid. Veritas Recherche werkt zowel nationaal als ook internationaal en kan snel ingezet worden.

De kwaliteit van het onderzoek, de rapportage en het kennisniveau van de medewerkers heeft ons tot een trendsettend recherchebureau gemaakt. Onze werkzaamheden worden conform de WPBR uitgevoerd en onze rapporten dienen als rechtsgeldig bewijs in civiel- en strafrechtelijke zaken. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren onderzoekers, afkomstig van diverse overheidsdiensten en uit het bedrijfsleven. De kracht van onze onderzoeken ligt in de zorgvuldige uitvoering, de bijzondere hoge betrouwbaarheid in rapportage, rekening houdend met de menselijke maat naar betrokkenen en de uitstekende interviewtechnieken.

Veritas Recherche werkt uitsluitend met rechercheurs die in het bezit zijn van een persoonlijke POB-vergunning, verstrekt door het Ministerie van Justitie. Deze vergunningen zijn verplicht, vraag er gerust naar!

Veritas Recherche is onder voorwaarden bereid de opdrachtgever de mogelijkheid te bieden de factuur in termijnen te voldoen.


Vergunning: Gelegitimeerd door:

Veritas Recherche is goedgekeurd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
POB 1261
POLITIE

JavaScript needed for the_voet_tekst1